נקודות משרד הרישוי

משרד הרישוי:

 נקודות:

נקודות נהיגה נצברות לחובתו של נהג כאשר הוא מבצע עבירה ובית המשפט מרשיע אותו בביצוע העבירה או כאשר הוא משלם דו"ח תנועה. כאשר נהג צובר מספר מסוים של נקודות הוא יקבל הודעה על כך ממשרד הרישוי.

 כמות הנקודות שמקבלים בגין ביצוע סוגים שונים של עבירות תעבורה:

10 נקודות "ייזכה" לקבל נהג המבצע את העבירות הבאות: נהיגה בשיכרות, נהיגה בזמן פסילה, אי עצירה לאחר גרימת תאונה עם נפגע, הפקרת נפגע לאחר גרימת תאונה, גרימת תאונת דרכים קטלנית, גרימת מוות לא בכוונה, נהיגה באור אדום, עקיפה כשהדרך אינה פנויה, אי ציות לתמרור מתן זכות קדימה, עקיפה על קו הפרדה רצוף, נהיגה בשוליים ונסיעה בנתיב תחבורה ציבורית.

8 נקודות "ייזכה" לקבל נהג המבצע את העבירות הבאות: נהיגה ללא רישיון נהיגה, רישיון הנהיגה אינו בתוקף יותר מ- 12 חודשים, הרשעה בעבירה שגרמה לחבלה של ממש, גרימת תאונה דרכים עם נפגעים, רישיון נהיגה שאינו תקף לאותו סוג רכב, פקיעת רישיון נהיגה, התנהגות הגורמת לנזק, סיכון חיי אדם, התחלת נסיעה באור צהוב יחד עם אדום, נהיגה במצב העלול לסכן עוברי דרך, עקיפה בראות לקויה, נהיגת רכב שנשמט ממנו מטען, פניית פרסה במקום אסור ומהירות מופרזת.

6 נקודות "ייזכה" לקבל נהג המבצע את העבירות הבאות: נסיעה בלי רישיון רכב, נהיגה בקלות ראש, נהיגה בלא זהירות, אי ציות להוראות שוטר, אי ציות לאות של שוטר במדים, חוסר שליטה ברכב, עקיפת רכב עוקף, אי מתן זכות קדימה לרכב ממול, אי שמירה על הימין בדרך צרה, הובלת מטען חורג בתפזורת, הפרעה וסיכון בעת כניסה למסלול תנועה, כניסה לצומת שאין אפשרות להמשיך, נהיגה בכיוון ההפוך בכביש חד סיטרי, נהיגה משמאל לקו הפרדה רצוף, נהיגה שלא בכביש, נהיגה שלא בימין הקיצוני של הכביש, אי ציות לתמרור 401 (כביש סגור בשני הכיוונים בפני רכב), אי ציות לתמרור אין כניסה, אי ציות על איסור עקיפה או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון הנסיעה, אי חגירת חגורת בטיחות לנהג וילד לא חגור.

4 נקודות "יזכה" לקבל נהג המבצע את העבירות הבאות :עקיפה מימין או לפני מסילת ברזל, הובלת מטען שלא בבטיחות, מערכת אורות בלתי תקינה, סיכון עוברי דרך בנסיעה אחורה, אי מתן אפשרות להשלים חצייה בבטחה, אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון, אי מתן זכות קדימה במעגל תנועה, שימוש בפלאפון ואי עצירה בתמרור עצור.

2 נקודות "ייזכה" לקבל נהג המבצע את העבירות הבאות: גרירת רכב ללא בטיחות, נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה, נוסע שאינו חגור הן במושב הקדמי והן במושב האחורי, נסיעה ללא אורות.

 מחיקת נקודות תעבורה:

כאשר נהג צבר לחובתו בין 0 ל- 12 נקודות – אותן נקודות יימחקו לאחר שנתיים כל עוד הנהג לא ביצע עבירת תעבורה כלשהי במהלך אותן שנתיים.

כאשר נהג צבר לחובתו בין 12 ל- 22 נקודות – הוא יוזמן לקורס נהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם משרד הרישוי בהיקף 12 שעות אשר בסופו יהיה עליו לעבור מבחן. אותן נקודות יימחקו לו לאחר שנתיים כל עוד הוא לא ביצע עבירה תעבורה כלשהי.

כאשר נהג צבר לחובתו בין 24 ל- 34 נקודות או יותר במהלך של שנתיים – הנקודות של אותו נהג יהיו תקפות למשך 4 שנים וכדי למחוק את אותן נקודות יהיה על אותו נהג לעבור קורס נהיגה מתקדם ייעודי בהיקף 12 שעות ולא לעבור עבירת תעבורה במשך 4 שנים.

כאשר נהג צבר לחובתו 36 נקודות – הוא יקבל הזמנה ממשרד הרישוי להפקיד את רישיונו למשך 3 חודשים ולבצע מבחן עיוני (תיאוריה).

כאשר נהג צבר לחובתו 72 נקודות – בתוך 6 שנים הוא יפסל מיידית מלהחזיק רישיון נהיגה למשך 9 חודשים והוא יקבל זימון מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים לשם ביצוע מבחן עיוני ומעשי.