נהיגה תחת השפעת סמים

נהיגה תחת השפעת סמים:

לנהיגה תחת השפעת סמים עשויות להיות השלכות קשות, שכן באופן טבעי נהיגה נכונה ובטוחה מצריכה יכולות שונות כמו ריכוז  גבוה, חדות חושים, מהירות תגובה, יכולת תמרון, עירנות, הערכת סיכונים נכונה ועוד. איכותן של כל היכולות הנ"ל  הינה מהותית בעת הנהיגה אך הן עלולות להיפגע משמעותית  כתוצאה מהשפעת הסם על גופינו, עד למצב בו אנו עשויים להפוך ל'פצצה מתקתקת' בכביש, מצב בו אנו מסכנים את עצמינו ואת שאר הנהגים והנוסעים בכביש, במקרה הטוב זה עשוי להוביל לביצוע הפרות תנועה בדרגות חומרה שונות, במקרה הרע, לתאונת דרכים קטלנית.

יש להדגיש כי נהיגה תחת השפעת סמים אסורה על פי החוק בעוד שצריכת אלכוהול אסורה על פי החוק רק החל מרף מסוים– (לעניין זה ראה פרק 'נהיגה בשכרות' באתר).       הבדל נוסף בין נהיגה תחת השפעת סמים לבין נהיגה בשכרות קיים גם בכל הנוגע לנושא האכיפה, לדוג' כאשר שוטר מבצע אכיפה של נהיגה בשכרות ועוצר נהגים לבדיקה, הוא אינו צריך לפתח חשד סביר שאותו נהג הוא שיכור, בעוד שבעצירת נהג לצורך בדיקה אם נוהג תחת השפעת סמים, צריך להתגבש אצל השוטר חשד סביר כי אותו נהג אכן נוהג תחת השפעת סמים. חשד כזה עשוי להתעורר למשל במקרים בהם הנהג פעל בצורה לא תיקנית ו/או לא חוקית בעת נהיגתו כתוצאה מהשפעת הסם שצרך.