נהיגה ללא רישיון

ע"פ החוק נהג מחוייב לשאת עימו רישיון נהיגה בר תוקף בזמן הנסיעה ברכב.

 נהג אשר לא חידש את רישיון הנהיגה שלו עד שישה חודשיים עקב אי תשלום במשרד הרישוי ביצע עבירת קנס, בעוד שנהיגה ללא רישיון בר תוקף למעלה משישה חודשים עשויה לגרור זימון לבית המשפט ופסילה על תנאי.

אדם אשר לא הוציא רישיון נהיגה מעולם ונתפס נוהג, צפוי לקבל עד שנתיים מאסר(!)  חומרתה של עבירה זו מתבטאת באי כשירותו ואי ניסיונו המוחלט של הנהג בכביש, בכך מסכן אותו נהג לא רק את חייו שלו אלא גם את חייהם של שאר הנוסעים והנהגים בדרך.

עונש מאסר צפוי גם לנהג בעל רישיון מסוג אחד, אשר נתפס נוהג ברכב אשר לא תואם את אותו רישיון בו הוא מחזיק (לדוגמה: כאשר יש לי רישיון לנהיגה על אופנוע ואני נוהג ברכב).

נהיגה ללא רישיון בר תוקף הינה למעשה נהיגה ללא ביטוח. חברות הביטוח מתנערות ממתן פיצוי לנהג שהיה מעורב בתאונת דרכים ונהג ללא רישיון בר תוקף.

נהג אשר רישיון הנהיגה שלו אינו בתוקף עד חצי שנה במועד ביצוע בעבירה יחוייב בקנס כספי בסך 250 ₪.

מאידך נהג אשר רישיון הנהיגה שלו אינו בתוקף מעל חצי שנה יוזמן באופן אוטומטי לבית המשפט.

נהיגה בזמן פסילה – נהג אשר נתפס נוהג במהלך התקופה בה נפסל מלהחזיק ברישיון נהיגה, צפוי למאסר של 3 שנים וקנס כספי.

איסור לנהוג בלי רישיון נהיגה:

10.

(א). לא ינהג אדם ברכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרישיון זולת אם פוטר מחובת רישיון נהיגה ובמידה שפוטר.

(ב). בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן (א) לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג בו.

(ג). לעניין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הרכב רשום בארץ או בחוץ לארץ.