נהיגה ללא רישיון רכב תקף

נהג שעולה על הרכב כאשר רישיון הרכב שלו פקע אנו צריכים לבדוק כמה זמן הרישיון רכב אינו בתוקף. נהג אשר נוהג כאשר רישיון הנהיגה שלו אינו בתוקף עד חצי שנה במועד ביצוע העבירה  יתמודד עם קנס בלבד בעוד שנהג אשר רישיון הרכב שלו אינו בתוקף למעלה מחצי שנה יקבל זימון לבית המשפט לתעבורה.

כאשר בית המשפט יגזור את דינו של אותו נהג הוא ישקול את הפרמטרים הבאים: התקופה מאז שהרישיון הרכב  פקע, עברו התעבורתי של הנהג וותק נהיגה, שנת הייצור של הרכב ועבר תעבורתי.

רישיון רכב :

2. לא ינהג אדם ברכב ולא ירשה לאחר לנהוג רכב שברשותו, אלא אם נרשם הרכב בהתאם להוראות פקודה זו ויש עליו רישיון רכב תקף שניתן לפי הפקודה: ובלבד שלא יהיה בעל רכב אחראי לפי סעיף זה על נהיגת רכבו על ידי אדם אחר, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.