דיבור בטלפון בזמן נהיגה

דיבור בטלפון בזמן נהיגה –

מספרם של דוחו"ת התנועה שנרשמים בשל דיבור בטלפון סלולארי בזמן נהיגה, רק עולה ועולה עם הזמן, שכן מדובר באחת מעבירות התנועה "המקובלות" והנפוצות ביותר בקרב נהגי ישראל.

נהג אשר נתפס מדבר בטלפון בזמן הנהיגה ומודה בעבירה, ייאלץ "להיפרד" מסך של 1000 ₪ + 4 נקודות (אכן מחיר כואב..) אינספור עילות ותירוצים מספקים ציבור הנהגים בישראל על מנת להימנע מתשלום אותו קנס גבוה של 'עבירת הטלפון הנייד' ומעטים השוטרים אשר לא יכולים לדקלם בע"פ את כל אינספור התירוצים ..

במקרה בו הנהג משוכנע בצדקתו הוא יבקש להישפט בתוך 90 יום. ליום הדיון יוזמן השוטר שנתן את הדו"ח לאותו נהג ובית המשפט ישמע את עדותו של השוטר כמו גם את של הנהג עצמו. בבואו לגזור את הדין ייחס בית המשפט משקל רב לעדותו של השוטר מתוך הנחה שאותו שוטר אינו נגוע בכל אינטרס וביצע את תפקידו נאמנה, בית המשפט אף נוטה להרשיע נהגים על בסיס עדות יחיד של אותו שוטר אשר רשם את הדו"ח.

 

חובה להחזיק בהגה או בכידון

28.

(א). נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה: אולם רשאי הוא להסיר יד אחת מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה.

(ב) (1). בעת שהרכב בתנועה הנוהג ברכב-

(א). לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית:

(ב). לא ישלח או יקרא מסרון (s,m,s).

(2) בתקנת משנה זו-

"דיבורית" – התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן המצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו:

"טלפון" – מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג.